1. கேள்வி,பதில்

 (Question and Answer)

கேள்விகள்தான் தன்னைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளச் செய்யும் முதல் முயற்சியின் விளைவு. ஆனால், எப்போதுமே எந்தச் செயலிலும் ஒரு கேள்வி எழும்போது பதில்தான், இருவருக்கும் இடையே இயல்பார்ந்த பிணைப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி நிறைய புரியவரும். இதனால், இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தின் தத்துவம் மேலும், பலவகையான அதிநுட்பமான செய்திகளையும், அறிவுரைகளையும் மிக மிகத் தெளிவாக, விளக்கமாக, விரிவாக அறியச் செய்கின்றது. இதைப் பற்றிய மேலும், இது சம்பந்தமான பல கேள்விகளையும், பதில்களையும் பின்வருமாறு காணலாம்.

 

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியம்என்றால் என்ன?

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் என்பது, உடலுக்கு மட்டும் ஆரோக்கியம் என்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் மனத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் உள்ளடக்கியது. நம் சொந்த இயல்பார்ந்த அணுகுமுறையில் படைப்பின் பொருளை உணரச் செய்து, வாழ்க்கையில் நம்மைப் பற்றிய சிந்தனையை நாம் மாற்றிக் கொள்ள உதவுகிறது. இந்த ஆரோக்கியம் நம் உள்நிலையில் இருந்து தூண்டப்பட்ட போது, நமது இயல்புணர்வில் உறைந்துள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றல் வழியில் இயல்பைப் பெறுகிறது. இதன் ஆராய்ச்சியில் இதில் விடுபட்ட இணைப்பு, எண்ணங்கள் மற்றும் இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களைப் புதுப்பித்து நம் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது.

 1. மனிதஉடலின்இயல்பு என்ன?

இயற்கையைப் பொருத்தவரை, உயிர் எனும் இயல்பார்ந்த சக்தியைப் பொருத்தவரை, விளைவு என்பதே உள்ளே ஒரு காரணம் இருப்பதை உங்களுக்குக் காட்டிக் கொடுப்பதற்குத்தான். நீங்கள் எதைக் காரணம் என்று அழைக்கிறீர்களோ அது இயல்பார்ந்த ஆற்றல் அது சற்றே சலனப்படுத்தி, தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளப் பார்க்கிறது. ஏனென்றால், உங்கள் இயல்பார்ந்த சக்தி இன்னும் அதே சூழலில்தான் இருக்கின்றது. அதன் விளைவுகள் மட்டுமே அகற்றப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே, இன்னும் ஆழமாக, இன்னும் துல்லியமாக அது மற்றொரு விளைவை ஏற்படுத்தும். அதற்குப் பதில் அந்த நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை உங்களுக்குக் கொண்டு வருகிறபோது, அந்த நோய்க்கான காரணத்தோடும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்கிறீர்கள், தொடர்பு படுத்தப்படுகிறீர்கள். நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு என்று நாம் பேசுகிற போது, என்ன இருக்கிறதோ அதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும்போது, நோயிடம் நீங்கள் தோற்றுப் போகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இல்லை. நோய் குறித்த உண்மையான விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படுகிறபோது, அந்த நோய்க்கு என்ன காரணம் என்கிற விழிப்புணர்வும் ஏற்படும். உங்கள் உடம்பின் எந்த ஒரு பாகத்திற்கு நீங்கள் இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும், உடனே அங்கே செயல் தூண்டப்பட்டு சில விஷயங்கள் அங்கே நடக்கின்றன. இதைப் பரிசோதித்துப் பார்க்கவேண்டுமானால் உங்கள் உடலின் ஏதாவது ஒரு பாகத்தின் மீது முழு கவனத்தைச் செலுத்தி வெறுமனே இருந்தால், அங்கே இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் எழுச்சி ஏற்படுவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். ஏனென்றால் உடம்பின் அந்த பாகத்திற்கு ஒரு விழிப்புணர்வை நீங்கள் ஏற்படுத்துகிறீர்கள். அங்கே இயல்பார்ந்த ஆற்றல் ஊட்டம் பெறுகின்றது. இப்படி ஒருவர் ஏதோ ஒன்றை சமன்படுத்தி சக்திநிலையை ஓரளவு மாற்றமுடியும். உங்களுக்குள் இருக்கும் இயல்பார்ந்த சக்திதான் உடலை உருவாக்கியிருக்கிறது. உங்கள் எலும்புகள், ரத்தம், சதை, உங்கள் மூளை உட்பட எல்லாமே இயல்பார்ந்த சக்தியால் உருவாக்கப்பட்டவைதான்.

உடல் என்பது தன்னைத்தானே தகவமைத்துக் கொள்ளும் ஒரு அற்புத உயிரமைப்பு. அதிலும் மனித உடல் உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களை விடவும் பரிணாம வளர்ச்சியின் உச்ச கட்டமாகத் தோன்றிய உயிரினம். புறச் சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தவாறு நம் உடல் தன்னைத் தானே தகவமைத்துக் கொள்கிறது. உயிருக்கும், உடலுக்கும் ஒத்த இனிமையான உறவு இருக்கும் வரையில்தான் உடல் நலமும், மன நலமும் பாதுகாக்கப் பெறும். இந்த உறவானது நீடித்திருப்பதற்கு ரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம் இவை மூன்றும் சரியாக இருக்க வேண்டும். நமது இயல்பார்ந்த ஆற்றல் நிலையில் நம் மனம் அலைபாயாது; சஞ்சலம் அடையாது; மன உறுதி ஏற்படும்.

 1. மனிதஉடலின்தன்மை எது?

மனித உடலானது பஞ்ச பூதங்களாலானது. அப்பஞ்சபூதங்களில் முதல் நான்கு பூதங்களான ஆகாயம், ஒளி, வாயு, நீர் ஆகியன மனிதனுக்கு நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் உணவாகப் பயன்பட்டு இவ்வுடலைக் கட்ட உதவுவன. நமக்கு இயல்பார்ந்த ஆற்றல் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. தினந்தோறும் செலவாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. நமது உடலில் உள்ள சிற்றறைகள் தனக்குத் தேவையான ஆற்றலை அவ்வப்போது தேவையான அளவுக்கு இயல்பார்ந்த ஆற்றலை ஏற்றுக் கொள்ளும்.

ஆரோக்கியம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எல்லா நேரங்களிலும், நாம் பிறந்தது முதல் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. உடல் ஆரோக்கியத்தைச் சமநிலைக்கு மீட்கச் செய்கின்றது. புது செல்கள் உருவாக ஏற்படும் தகவல், நம் உள்நிலைகளில் இருந்து தூண்டப்பட்ட போது, நம் சிந்தனை இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கின்றது.

 1. இயற்கையின்சிறப்புதான் என்ன?

இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் இயற்கையோடு தொடர்புடையது, இயற்கையின் சக்தி அளவிடமுடியாதது. இயற்கையின்சிறப்பு, தான் பெற்றுள்ள எதையும் பிரதி பலன் கருதாது பிறருக்கு கொடுக்கும் குணமே. ஆதி மனிதன் சிக்கிமுக்கி கற்களைப் பயன்படுத்தி நெருப்பைக் கண்டுபிடித்தது முதல், இன்றைய மனிதனது நவீன கணினி கண்டுபிடிப்புகள் வரை அனைத்தும் இயற்கையில் “உள்ளதை”தான் மனிதன் தனது அறிவைப் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடித்துள்ளான்.

மனிதன் படைக்கப்பட்ட தொடக்க நிலையில் இயற்கையோடு கை கோர்த்துக் கொண்டுதான் வாழ்க்கையை நடத்திக் கொண்டிருந்தான். அப்போது, அவனது வாழ்க்கை இன்பம் நிறைந்ததாக இருந்தது. ஆதிமனிதனின் ஆரோக்கியத்திலும் எந்தக் குறையுமில்லை. அதில், குறைபாடு ஏற்பட்டாலும் இயற்கையில் இருந்தே அவனது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கிடைத்தது.

இயற்கையின் ஒரு பகுதிதான் மனிதன். ஆகவே, இயற்கையோடு இயைந்த நிலையே மனிதனின் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியமான நிலை. நோய் வராமல் தடுக்கவும், வந்தால் குணப்படுத்தவும், இழந்த சக்தியை மீண்டும் பெறக்கூடிய இயல்பார்ந்த ஆற்றலை இயற்கையிலேயே நமது உடல் பெற்றுள்ளது. இயற்கையே ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவராகும்.

 1.  இயல்பார்ந்தசிகிச்சைஎன்றால் என்ன?

உயிரினங்கள் படும் வேதனையைத் தீர்க்கும் கலை என்று பொருள்படும்.

இத்துறை இயல்பார்ந்த ஞானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட விஞ்ஞானம். உடலியக்கத்தையும், உயிரோட்டத்தின் மாறுபாடில்லா தன்மையையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு இறை நெறியுடன் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சிகிச்சை.

 1. இயல்பார்ந்தசிகிச்சைஎவ்வாறு நடைபெறுகிறது?

ஓவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிடமும், ஒவ்வொரு நொடியும் நமது இயல்பார்ந்த சக்தி மூலம் உடல் பல அற்புதமான செயல்களை இயல்பாய் செய்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஓவ்வொரு நாளும் பல கோடி அணுக்கள் பிறக்கின்றன; பல கோடி அணுக்கள் அழிகின்றன. இந்த இயல்பார்ந்த ஆற்றல் செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் உடலில் நிகழ்ச்சிகள் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றன. இதன் மூலம் உடலில் இயக்கங்களை சரிசெய்து இயல்பார்ந்த ஆற்றலைக் கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றன.

இயல்பார்ந்த சிகிச்சை ஆக்கபூர்வமானது. இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் உறைந்துள்ள இயல்பான செயல்பாடுகளை ஊக்குவித்து மனிதனின் உடல் நலம், மனநலம், கட்டுப்பாடு, உணர்வு, ஆன்மீகம், ஆகியவற்றினை இயற்கையுடன் ஒன்றிணைத்து நோயை குணமாக்ககூடிய சிகிச்சையாகும். உடல் நலத்தை மேம்படுத்துதல், நோய் வராமல் தடுத்தல், நோய் வந்த பின் சரிசெய்தல், இழந்த சக்தியை மீண்டும் பெறச் செய்திடுதல் போன்றன இதன் செயல்களாகும்.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியத்தின்தத்துவங்கள் என்ன?

நான் சொந்த ஆரோக்கிய நிலையில்தான் இந்த உலகிற்கு வந்தேன். இந்த அடிப்படைத் தத்துவம் நம்மிடம் முதன் முதலில் நம்மிடம் இருந்தது தான். நம்மிடம் உள்ள அந்த நிலையை நினைவுபடுத்தினால் போதும், வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக மாற்றி இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். இந்த இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் தத்துவப் புரிதலின்றி மற்ற எல்லாம் மேல் பூச்சாகவே அமையும்.

இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த, பழங்கால மக்கள் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படாத வகையில் தமது வாழ்க்கை முறைகளை அமைத்துக் கொண்டார்கள். அதையும் மீறி உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டபோது இயற்கையில் கிடைத்த பொருள்களைக் கொண்டே அவற்றைச் சரி செய்து கொண்டார்கள். அவர்களது வாழ்க்கை முறையை மாற்றித் தனக்குத்தானே சிகிச்சை செய்து கொண்டனர். வாழ்க்கையை ஒழுங்குப்படுத்தி நெறிப்படுத்தினர். இந்த தத்துவத்தில் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் செயல் படுத்தப்படுகின்றது.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியம்எவ்வாறு நடைபெறுகிறது?

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் என்பது உடலுக்கு மட்டும் ஆரோக்கியம் என்பதோடு இல்லாமல் மனத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் உள்ளடக்கியது. எல்லா உயிர்களிலும் இயல்புணர்வில் உறைந்து உள்ளது. இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் செயல்பாடுகளை அறிவதும், அதை ஏற்றுக் கொள்வதும்தான் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம். இது படைப்பின் பொருளை உணரச் செய்து, வாழ்க்கையில் நம்மைப் பற்றிய சிந்தனையை நம்மால் அறியச் செய்யும். நமது வெளிப்புறச் சிந்தனையில் எந்தப் பயனும் இல்லை. நம் இயல்பார்ந்த ஆற்றலைத் தெளிவாக உணரும் போது, நம் வாழ்க்கையில் புதிய ஆரோக்கியம் பெருகும்.

நம் உடலைப் பற்றிய நல்ல புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே நம்முடைய இந்த ஆரோக்கியத்தை நம்மால் அறிய முடியும்.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியத்தில்நம்முடைய பங்கு என்ன?

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தில் நம்முடைய பங்கு என்பது இயல்பார்ந்த சிகிச்சையைப் பற்றிய புரிதல், உடலைப் பற்றிய புரிதல் ஆகியவை மூலம் மனிதகுல ஆரோக்கியத்தைத் சிறப்பாக அறிவதுதான். அரைகுறையாக மூச்சுவிடாமல், முழுமையாகச் சுவாசிப்பதற்கு பிராணாயாமா பயின்று அதைப் பழக்கமாக்கிக் கொண்டால், உங்கள் நுரையீரல்கள் இப்போது இருப்பதை விடப் பல மடங்கு சிறப்பாகச் செயல்படுவதைக் கவனிப்பீர்கள். தினந்தோறும் உடல், மனம், உயிர்ச் சக்தி இந்த மூன்றுக்கும் உரிய பயிற்சிகள் கொடுத்துப் பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால், இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் ஞானஅடுக்குகளில் உறைந்துள்ள செயல்பாடுகள் சொந்த இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் அணுகுமுறையால் உங்கள் வாழ்க்கை முழுமையானதாக மாறும்.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவம்என்றால் என்ன?

இயல்பார்ந்த மருத்துவம் என்பது எல்லா உயிர்களின் இயல்புணர்வின் இயல்பார்ந்த ஆற்றல்கள் மூலம் நமது நோய்களைக் களையும் முறையாகும். இந்த மருத்துவத் துறை மிக மேன்மையானதற்குக் காரணம் உடலியக்கத்தையும், உயிரோட்டத்தின் மாறுபாடில்லா தன்மையையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு செயல்படுவதுதான்.

நமக்குள் இருக்கும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை, இம்மருத்துவத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர், நம்மிடம் உள்ள இயல்பார்ந்த சக்தியைத் தூண்டி விட்டுச் செயல் பட வைத்து, வியாதிகளைக் குணப்படுத்துவதே இயல்பார்ந்த மருத்துவம் ஆகும்.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தின்தத்துவங்கள் என்ன?

இயல்பார்ந்த மருத்துவம் உடலின் இயல்புக்கும், வெளியேயுள்ள இயற்கைச் சக்திக்குமான உரையாடலாக அமைந்து. இது உடலையும், மனத்தையும் சுயநிலையில் நிறுத்தி, உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகைகளைச் செய்கின்றது.

 ஒருவரது குணம், செயல்பாடு, நோய்க்கு ஆட்படும் தன்மை போன்றவற்றிற்கு ஒருவரது இயல்புணர்வில் உறைந்துள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றல்கள் பொறுப்பாகிறது. சுருங்கச் சொல்லலாம். நமது அடிப்படைப் பண்புகள் அனைத்திற்கும் இயல்பார்ந்த ஆற்றல் பொறுப்பாகிறது. எனவே, ஒருவரது நோய்க்கு ஆட்படும் தன்மை, நோய் பாதிப்பு இவை அனைத்தும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் பதிவாகிறது. இதன் தன்மையைப் பொருத்து இயல்பார்ந்த ஆற்றல் நுண்ம அளவில் வெளிப்படத்தான் செய்யும். இந்த மருத்துவத் தத்துவத்தின்படி இயல்பார்ந்த ஒலி சிகிச்சை, வர்ம முறைகள், மூலிகையில் உள்ள நுண்மையான இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் அடிப்படைப் பாதிப்புகள் அனைத்திற்கும் மருந்தாகிறது.

இதில் நாம் நோய்களைப் பற்றி விவாதிக்கவில்லை. நோய்த் தடுப்பு மருத்துவ முறைகளைப் பற்றித்தான் நாம் விவாதிக்கின்றோம். இந்த முறையில் இதனை மருந்தாகப் பார்க்காமல், இயற்கை ஆற்றலின் தாவரவியல் உணவாக இருந்து நோய்களை எதிர்க்கின்றது என்பதை அறிய வேண்டும். இது உடலில் உள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அதிகரித்து முழுஅமைப்புடன் வலுப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், மன இறுக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு விரிவான வழிமுறைகளை வழங்குகின்றது. இதைப் பற்றிய கலந்தாய்வுகளும், வழிமுறைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தின்அடிப்படை என்ன?

நம்மைப் படைத்த படைப்பாற்றல் நம்முள் இருந்து; நம்மை உருவாக்கி, வளர்த்து, பாதுகாத்து வருகிறது. அது நமது நலத்துக்குப் போதுமானது என்பதை உணர்த்துவதும். நோய்கள் நன்மைக்காகவே வருகின்றன. அதைப் புரிந்து கொண்டு உடல் இயற்கையாக உதவுமாறு அறிவுறுத்த, வழிகாட்டச் செய்கின்றது. விழிப்புணர்வின்றி அறியாமையில் உள்ள மனிதருக்கு ஒரு மருத்துவம் தேவையாய் உள்ளது. இதையே இயல்பார்ந்த மருத்துவம் என்கிறோம்.

இறைவன் அருளால் தன்னுணர்வு பெற்ற மனிதன் தன் நன்மைக்கைகாகவும், பிறஉயிர்களின் நலனுக்காகவும் தனக்குள் இருக்கும் படைப்பாற்றலின் பொறுப்போடு நன்மையை நாடுவதே இயல்பார்ந்த மருத்துவம்.

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தின் அடிப்படை மனித உடலில் இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் திறனை அதிகரிக்க உதவும். இந்த மருத்துவம் பாரம்பரிய அணுகுமுறைகள் நிறைந்த மருத்துவமாகும்.

இந்த மருத்துவ முறை இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்ப இயல்பாகச் செயல்படுகிறது. இது எளிமையானது; முழுமையான நலத்தை மீட்டுத் தருவது, பக்க விளைவுகளற்றது. இந்த மருத்துவ முறையில் இயல்பார்ந்த ஒலி சிகிச்சை, வர்ம முறைகள், இயற்கையின் தாவரவியல் மருந்துகளால் உடலில் உள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களுக்கு மேலும், சக்தியை ஊட்டித் தன்னைத் தானே குணப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையது. இந்த பாரம்பரிய தமிழ் மருத்துவம் ,ரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தோன்றியது.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தின்பாதுகாப்பு குணம் எது?

இயல்பார்ந்த நடைமுறையின் நோக்கம், அடிப்படைக்கோளாறுகள் மற்றும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அதிகரிப்பதன் மூலம், சாதாரண உடலில் இயல்பார்ந்த செயல்பாடுகளை சமநிலைப் படுத்தச் செய்கிறது. பொருளாதார திட்டத்தை ஈடுசெய்து குறைந்த விலையில் நிறைவான மருத்துவம் அளிக்கிறது. இதன் மேலாண்மையின் ஒரு பார்வை நமக்கு ஏற்ற ஆரோக்கியத்தை உருவாக்குகின்றது. நோய்களைப்பற்றிய விழிப்புணர்வு, ஊட்டச்சத்து, மூலிகை, இயல்பார்ந்த ஒலி சிகிச்சை முறை, வர்ம பயிற்சி, எளிமையான வாழ்க்கைமுறை இவைகள் ஆரோக்கியத்தின் உச்சத்தை நேரடியாக ஏற்படுத்துகின்றன. சுற்றுச்சூழல் அணுகுமுறைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட முறைகளில் அறியப்படுவதன் மூலம் நமது எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு ஒரு நிலையான எதிர்காலத்தை அமைக்கின்றது.

இந்த மருத்துவத்தில், பக்க விளைவுகள் இருக்காது, உள்ளுறுப்புகள் பாதிக்காது. நோய் உருவாகக் காரணம் என்ன என்பதை அறிந்து அதனை வேரோடு அகற்றும் மருத்துவமாகும்.

இந்த மருத்துவ முறையில் நோய் வராமல் தடுக்க இயல்பார்ந்த ஆற்றலுக்குச் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்து பாதுகாத்து, புதுப்பித்து, உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளச் செய்கின்றது. இந்த மருத்துவ முறையில் மருந்துகள் இயல்பு நிலைகளை மீட்டு இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகை செய்கின்றது.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தின்கொள்கைகள் என்ன?

உள்முகசிகிச்சை இயல்பார்ந்ததாக இருக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், வெளியுலகப் புலனாய்வும், உள்ளார்ந்த புலனாய்வும் மற்றும் மருத்துவத்தில் பராமரிப்பு ஆகிய மூன்றும் இணைக்கப்படவேண்டும். இவற்றைப் பற்றிய ஒரு புரிதலை இயல்பார்ந்த மருத்துவமுறை நமக்கு தருவிக்கின்றது.

இந்த மருத்துவ முறை இயல்புநெறியுடன் சேர்ந்த ஒரு அம்சமாகும். இது உடல், புலனேந்திரியங்கள், மனம் மற்றும் ஆத்மா இவற்றை ஒரே ஒழுங்கில் சீராக சமநிலைப்படுத்துகிறது. உள்ளும், புறமும், எண்ணங்களும் ஒன்றையொன்று சீராக இயக்கி இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது.

உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மா ஆகியவற்றிக்கு பயிற்சிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

உடல் சிகிச்சை – உணவு பத்தியம், மூலிகை மருந்துகள், உடற்பயிற்சி போன்றவை தேவை.

மன சிகிச்சை – மனத்தைச் சமநிலையில் நிறுத்த, உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இயல்பார்ந்த சிகிச்சைக்குத் தேவையான வழிமுறைகளைப் பரிந்துரைக்கின்றன.

ஆத்மாவிற்கு – ஆத்ம பிரார்த்தனை பயிற்சியாகும்.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தின்சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

நோய் வராமல் தடுக்கவும், வந்தால் குணப்படுத்தவும், இழந்த சக்தியை மீண்டும் பெறக்கூடிய இயல்பார்ந்த ஆற்றலை இயற்கையிலேயே நமது உடல் பெற்றுள்ளது. மனித வாழ்வோடு ஒன்றிணைந்த மருத்துவம் என்று இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தைச் சொல்லலாம். அதன்படி, அனைத்து உடல்நலக் குறைபாடுகளுக்கும் இதில் சிகிச்சைகள் உள்ளன. முக்கியமாக பக்க விளைவுகள் இல்லாத எளிமையான மருத்துவ முறை; செலவு மிகவும் குறைவு; ஊசி கிடையாது; சாப்பிடுபவர்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லை. மருந்து சாப்பிடுவதன் காரணமாக சோர்வும் ஏற்படாது.

இதில் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி நோய்த் தடுப்பு பராமரிப்பு செலவுகள் குறைவு, நோய் தவிர்க்க விலை உயர்ந்த நடைமுறைகள் விலகுகின்றன. இந்த மருத்துவம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகளை மட்டும் பார்க்காமல், உடலின் அனைத்து பகுதிகளையும் சரி செய்கிறது. எதிர்வரும் காலங்களில் பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் நோயின் மூலத்தை அறிந்து அதை அழிக்கும் திறன் கொண்ட இந்த மருத்துவ முறைகள் முன்னோடியாக இருக்கப்போவது உறுதி.

இதன் மூலம் மன இறுக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு விரிவான வழிமுறைகள் வழங்கப்படுகின்றது. இதைப் பற்றிய கலந்தாய்வுகளும், வழிமுறைகளும் வழங்கப்படுகின்றது. குழந்தை முதல் முதியவர் வரை எல்லோர்க்கும் ஏற்றது.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவம்எதனால் செய்யப்பட்டுள்ளது?

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தால் நமது உடலில் இயல்பார்ந்த எதிர்ப்பாற்றலை இயற்கையான மூலிகையைக் கையாண்டு, நமக்கு எதிர்ப்புத் திறனை உண்டு பண்ணுகின்றது. இந்த மருத்துவத்தில் இயல்பார்ந்த சிகிச்சை, வர்ம முறைகள் உடலின் நோய்த் தடுப்பாற்றலை ஊக்குவிக்கின்றது. இது மனித உடலின் நோய்த் தடுப்பாற்றலைப் பற்றிய நம்முடைய புரிதலைப் பன்மடங்கு அறியவைக்கின்றது. அதற்கு ஒரு வாய்ப்புக் கொடுத்தால் இயல்பு சூழ்நிலையுடன் உடல் சமநிலை எய்தும் திறனைப் பெறும்.

 1. இயல்பானஆரோக்கியத்தைஇயல்பார்ந்த மருத்துவம் வழி கிடைக்கிறதா?

இது நமது இயல்பான நலனைப் பாதுகாக்கின்றது. இயல்பார்ந்த முறையில் நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றது. குழந்தையைப் பாதுகாக்கும் தாய்போல இது ஜீவராசிகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கின்றது. மனதில் இயல்பாகத் தோன்றும் நன்மை, தீமையைப் பற்றிய இயல்பார்ந்த சக்தியை நன்மையாகக் கருதி சிந்தித்துணர்ந்து நன்மையை நாடுபவர்களுக்கே இயல்பார்ந்த மருத்துவம். இதன் அடிப்படைத் தத்துவம் நம்மை ஒரு முழு மனிதனாக்குவதுதான். இது உணவு பத்தியம், இயல்பார்ந்த சிகிச்சை, மூலிகை மருந்துகள், யயய-யின் பயிற்சிகள், புலனடக்கம், கட்டுப்பாடு, சேவை, வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் மற்றும் உணவுக்கட்டுப்பாடு போன்ற எல்லா துறைகளிலும் கவனம் செலுத்தி இயற்கையான பாதுகாப்பு வளையமாகின்றது. இந்த மருத்துவம் உடல், மனம், ஆத்மா இவைகளைச் சமநிலைப்படுத்தி இயல்பான ஆரோக்கியத்தை உண்டுபண்ணி வாழ்க்கையை முழுமை பெறச் செய்கின்றது. இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கும், இயல்பார்ந்த மருத்துவத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. உடலில் உள்ள நோய்க்கும், மனதில் உள்ள நோய்க்கும் இயல்பார்ந்த மருத்துவம் நல்ல தீர்வாக அமைகின்றது.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவம்எங்கிருந்து உருவாக்கப்பட்டது?

இது இயல்பார்ந்த வழியினின்று உருவானது என்பதால் மற்ற மருத்துவ முறைகளை விட மேலானதாகவும், சிறந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது. எல்லாவிதமான நோய்களில் இருந்தும் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் வழிமுறைகளை, இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தின் மூலம் பாதுகாக்கச் செய்கின்றது. இந்த மருத்துவம் பாரம்பரியமான மூலிகை அடிப்படையான மருந்துகளைத் தாங்கியிருக்கின்றது.

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் பாதுகாப்பு நிபுணத்துவம் என்ற ஒரு விரிவான இயல்பார்ந்த ஆரோக்கிய அமைப்புள்ளது. இந்த மருந்துகள், இயல்பார்ந்த சிகிச்சை, யயயயின் பயிற்சிகள் தன்னைக் குணப்படுத்தவும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. உடலில் இயல்பார்ந்த நிலையில் கொடுக்கும்போது, தன்னைக் குணப்படுத்துவதற்கு ஓர் ஆழமான ஆற்றலை ஏற்படுத்துகின்றது. எனவே, இது நோயாளிகளுக்கு உடலில் இயல்பார்ந்த ஞானத்தை அணுகச் செய்கின்றது. இதில் நோய்த் தடுப்பு பராமரிப்பு செலவுகள் குறைவு, நோய்த் தவிர்க்க விலை உயர்ந்த நடைமுறைகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன. இயல்பான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றது.

 1. யுயயnயெவநமருந்துகளின் சிறப்பு அம்சங்கள் எவை?

யயய என்றால் அன்பு, அருள் மற்றும் ஆனந்தம் என்று பொருள். ஐnயெவந என்றால் இயல்பார்ந்த என்று பொருள். யயய ஐnயெவந என்பது அன்பு, அருள் மற்றும் ஆனந்தம் இவைகள் இயல்பார்ந்த பதிவுகள் மூலம் இயற்கை நெறிகளை அறியச் செய்யும் முறையாகும்.

இதில் ஒவ்வொரு ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளுக்கும், நோய்களுக்கும் மூலிகைகளைக் கொண்டு மருத்துவமளிக்கப்படுகின்றது. இந்த மருத்துவத்தில் விரிவான அறிவியல் ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து யயய ஐnயெவந என்ற பெயரில் மருந்துகள் கிடைக்கின்றது. இங்கு முழுமையாக தர்மத்திற்கு உட்பட்டு சேவை செய்யப்படுகின்றது.

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் தாவரவியல் மூலமாக தெரிவிக்கும் வழிமுறைகளில் துல்லியமாக அளவிடச் செய்கின்றது. இதில் உருவாக்கப்பட்ட முடிவுகள் பயன்பாடுகளுக்கு உகந்தவை, நவீன ஆரோக்கிய மேலாண்மைக்கு உதவுகின்றது.

 1. நோயைத்தீர்ப்பதில்யுயய nயெவந மருந்துகளால் 100% முடியுமா?

இயல்பார்ந்த மருத்துவ முறையில் நோயின் பரிணாமங்கள் அறியப்படுகின்றன. இயற்கையின் முழுமையான பொருள்களும், இயல்பின் உட்பொருள்களும் நூற்றுக்கணக்கான கலப்புமுறை இந்த மருத்துவத்தில் இருக்கின்றது. இதன் புரிதல் மூலம் தெளிவு பெறச் செய்கின்றது.

நோயைத் தீர்ப்பதில் மூலிகை மருந்துகளின் சதவீதம் 60 என்ற போதும், யயயயின் பயற்சிகள் செய்வதன் மூலம் 100 சதவீத வெற்றி இலக்காக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தின் உச்சத்தைத் தொடக்கூடியதாக மாறிவிடுகிறது.

இயல்பார்ந்த மருத்துவமுறை ஒரு இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தின் ஒரு விரிவான பார்வையை வழங்குகின்றது. இது மூலிகையியலியின் ஆரம்பம் தான். இதன் தொடக்கம் இயற்கைவழி கல்விமுறையின் மூலம் உடம்பின் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை இந்த மருத்துவ முறை விரிவாக ஆராய்கின்றது. உடல்வெறும் மூல வெளிப்பாட்டின் ஊடகம்தான். உங்கள் சுயமாகிய மூலம்தான் உடலின் இயல்புகளையும், மனதின் இயல்புகளையும் ஒருங்கிணைத்து இயக்கி இயல்பார்ந்த வாழ்க்கையைத் தெரிவிக்கின்றது. இந்த ஆழமான புரிதலிலிருந்து இதன் அகப்பார்வையானது மிகப்பெரிய அளவில் நமது இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தைத் தருவிக்கின்றது.

 1. இயற்கைசார்ந்தஇயல்பார்ந்த வாழ்வியல் என்பது என்ன?

நம் முன்னோர் இயற்கையைப் பல ஆண்டுகள் ஆராய்ந்து, நன்கு திட்டமிட்டு, தமக்கான வாழ்வியலை வடிவமைத்தனர். அது பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கி முற்றிலும் இயற்கை சார்ந்ததாக அமைந்து இருந்தது. அவைகள் இயற்கை சார்ந்த வானியல், இயற்கை சார்ந்த உணவுமுறைகள், இயற்கை சார்ந்த மருத்துவம், இயற்கை சார்ந்த வேளாண்மை, இயற்கை சார்ந்த மொழி, இயற்கை சார்ந்த உடற்பயிற்சி முறைகள், இயற்கை சார்ந்த நீர் மேலாண்மை முறைகள், இயற்கை சார்ந்த கலைகள் மற்றும் பிற இயற்கை சார்ந்த அறிவியல் முறைகள் என்றவாறு பட்டியல் நீள்கின்றன. இவ்வகையான வாழ்வியலைப் பின்னர் சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை சிறப்பாகக் கடைபிடித்து வந்துள்ளனர். இந்த அமைப்பே இயற்கை சார்ந்த இயல்பார்ந்த வாழ்வியல் என்பதாகும். இவை அனைத்தும் எந்த வகையிலும் இயற்கைக்கு ஊறு விளைவிக்காத, முற்றிலும் இயற்கை சார்ந்த, அறிவு பூர்வமான வழிமுறைகள் ஆகும். இதன் மூலம், உயர்ந்த பல நன்மைகளைப் பெற்று சிறப்பாக இயல்பான ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை மக்கள் வாழ்ந்தனர். நம் முன்னோர்களின் ஒவ்வொரு செயல்களும் மிகவும் பொருள் மிக்கவை என அறியலாம். அவர்களின் நுட்பமான இயற்கை அறிவு நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றது.

 1. இயற்கைசார்ந்தஇயல்பார்ந்த வாழ்வியல் தத்துவங்கள் எவை?

மனிதன் படைக்கப்பட்ட தொடக்கத்தில் இயற்கையோடு கை கோர்த்துக் கொண்டுதான் வாழ்க்கையை நடத்திக் கொண்டிருந்தான். அப்போது, அவனது வாழ்க்கை இன்பம் நிறைந்ததாக இருந்தது. ஆதிமனிதனின் ஆரோக்கியத்திலும் எந்த குறையுமில்லை. அதில், குறைபாடு ஏற்பட்டாலும் இயற்கையில் இருந்தே அவனது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கிடைத்தது. முதலில், அவர்கள் இயற்கையை கூர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கினார்கள். பிறகு மெல்ல மெல்ல, இயற்கையைப் பற்றி நல்ல புரிதல் ஏற்பட்டுள்ளது. மனிதனால் அடிப்படையில் எதையுமே புதிதாகப் படைக்க முடியாது என்பதை அறிகின்றனர். மனிதன் தனது ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கும், இயற்கையை நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் சார்ந்திருப்பதை அறிந்து கொள்கின்றனர். உடல் இயங்கத் தேவையான வெப்பம், காற்று, குடிநீர், உணவு ஆகியன இயற்கையிலிருந்தே பெறப்படுவது புரிகின்றது. இது தவிர மனிதன் இதன் செயல்பாடுகளுக்கு பல்வேறு வகைகளிலும் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பிற சிறிய, பெரிய ஜீவராசிகளை அறிந்தோ, அறியாமலோ சார்ந்திருப்பதை தெரிந்து கொள்கின்றார்கள். இந்த அம்சம் மனிதனைப் போன்றே, மற்ற எல்லா உயினங்களுக்கும் பொருந்துவது தெரிய வருகின்றது.

 1. 23. யயயnயெவநமருந்துகளின் அடிப்படை என்ன?

நமது சான்றோர்கள் நமது உணவையும், பழக்க வழக்கங்களையும் உடலுக்கும், மனதுக்கும் நாம் வாழும் சூழலுக்குத் தக்கவாறு அமைத்துள்ளனர். அவர்கள் நமக்களித்துள்ள இயற்கையோடு இயைந்து வாழும் ஞானங்களைக் கற்றுப் பயில வேண்டும். நமது அன்றாட உணவு முறையையே மருத்துவமாக்கியுள்ளனர். நம்மைச் சுற்றியுள்ள மூலிகைகளை, தாதுக்களை நன்மையாகப் பயன்படுத்த கற்றுக் கொடுத்துள்ளார்கள். இவற்றை பாரம்பரியமிக்க குறிப்பிட்ட மூலிகை சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி செய்தார்கள். யயய ஐnயெவந மருந்துகளின் இயல்பார்ந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தி இயல்புணர்வுகளில் உறைந்துள்ள செயல்பாடுகளை ஊக்குவித்து நம் உடலில் உள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் மூலம் நோயை எதிர்த்து நோயின் மூலத்தைச் சரிசெய்ய வழி செய்கின்றது. இந்த மருந்துகள் இயல்பார்ந்த பாதுகாப்பு செயல்திறன் கொண்டவை.

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருந்துகள் மூலம் உடலில் இயல்புணர்வில் உறைந்துள்ள செயல்பாடுகளைத் தூண்டி, இயக்கி இயல்பார்ந்த ஆற்றலைப் பராமரிக்கின்றது. இந்த மருத்துவம் தாவரவியல் மூலமாகத் தெரிவிக்கும் வழிமுறைகளில் துல்லியமாக அளவிடச் செய்கின்றது. இது மூலிகைவியல், தாவரவியல், மூலிகைமருந்து, தாவர சாறுகளின் பயன்பாடுகள் முதலியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பாரம்பரியமான மருத்துவம். அனைத்திற்கும் மேலாக நமக்குள் இருக்கும் மருத்துவரை, மருந்து தொழிற்சாலையை நமக்கு உணர்த்தி ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு வழிகாட்டுகிறது. இதில் உருவாக்கப்பட்ட முடிவுகள் பயன்பாடுகளுக்கு உகந்தவை, நவீன ஆரோக்கிய மேலாண்மைக்கு உதவுகின்றது. இந்த மருத்துவத்தின் அடிப்படையை அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

 1. இயற்கைசார்ந்தஇயல்பார்ந்த வாழ்வியல் அடிப்படை எது?

இதன் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு உயிரினமும், பிற உயிரினங்களுடன் கொண்டுள்ள உயிரியல் தொடர்புகளை உணர்ந்து கொள்கின்றன. இவைகளை அடிப்படையாக் கொண்டு, சமூக வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை, இயற்கையிடமிருந்தே பெற முனைகின்றனர். மேலும் இதே வழியில், அன்றாடப் பணிகளைச் சிறப்பாக செய்து முடிக்கும் வழிமுறைகளையும் கண்டறிகின்றனர்.

 1. இயல்பானஆரோக்கியத்தில்யயய nயெவந மருந்துகளின் பயன் என்ன?

இது, உங்கள் உடலின் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை மேம்படுத்தும் மருத்துவமுறை ஆகும். இது உடல் சார்ந்த தத்துவங்களுக்கு ஆதாரம்சார்ந்து மருத்துவத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது. உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கும் பாரம்பரிய சிகிச்சை. இது உடலுக்கு மட்டும் ஆரோக்கியம் அளிப்பதில்லை. உடலால் பாதிக்கப்பட்ட மனத்திற்கும் ஆரோக்கியத்தைப் அளிக்கின்றது. மனதின் ஆரோக்கியம் ஆத்ம விழிப்புக்கு வழி கோலுகின்றது. இது உண்மையில் இயற்கைநெறி முறையைத் தத்தெடுக்கிறது. இந்த வாழ்க்கை முறையில் உண்மையான இயற்கை அடித்தளமாக உள்ளது. இதன் செயல்முறை சக்தியூட்டப்பட்ட இயற்கை வழியின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இயல்பார்ந்த மருத்துவம் தான் எதிர்மறையான பக்க விளைவுகள் குறைந்த துறையாகும். இது எளிமையானது. சிக்கனமானது. சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்தது.

இந்த ஆழ்ந்த அறிவியலை புதுப்பிக்க வேண்டியது, நமது கடமை. இம்மருத்துவம் ஒவ்வொரு செயலிலும், ஒவ்வொரு மனிதரின் உடலையும் தெய்வீகத்தின் இருப்பிடமாய் நிலைக்கச் செய்யும் சீரிய நோக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது.

தனக்குத் தேவையான ஒவ்வொன்றையும் (வைட்டமின், மினரல், கால்சியம். இன்ன பிற சத்துக்களை) தனக்குக் கிடைக்கிற சாதாரண தாவரவியல் மூலிகையில் இருந்தே உருவாக்கிக் கொள்கிறது. நாம் வெளியில் இருந்து உடலுக்கு கொடுக்கும் செயற்கைச் சத்துக்களையும் உடலே உருவாக்கிக் கொள்ளும். ரசாயனத்தால் செய்யப்பட்ட செயற்கை சத்துக்களையும் உடல் கழிவுகளாக மட்டுமே பார்க்கிறது.

இந்த முறையில் வாழ்க்கையில் மருந்தாகப் பார்க்காமல், இயற்கை அன்னையின் தாவரவியல் உணவாக இருந்து நோய்களை எதிர்க்கின்றது.

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகளற்ற மருந்துகள்தான், நம்முடைய இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தை மீட்டு எடுத்து வாழ்க்கையை முழுமைப் பெறச் செய்கின்றது.

இதன் தத்துவப்பார்வை சமூகவயமானது, தெளிவான தத்துவநோக்கம் கொண்டது, எந்த மர்மங்களும் அற்றது. நோயில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் அணுகுமுறையில் வாழ்ந்து நோயினை எதிர்க்கின்றது.

இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருந்துகள் மூலம் உடலில் இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களின் செயல்பாடுகளைத் தூண்டி, இயக்கி இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கின்றது.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தைக்கால எண்ணிக்கையில் எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துவது?

இந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியக் கருத்தில் நாம் நோய்களைப் பற்றி விவாதிக்கவில்லை. நோய்த் தடுப்பு மருத்துவ முறைகளைப் பற்றி நாம் விவாதிக்கின்றோம். இந்த முறையில் வாழ்க்கையில் மருந்தாகய் பார்க்காமல், இயற்கை அன்னையின் தாவரவியல் உணவாக இருந்து நோய்களை எதிர்க்கின்றன. இது இறைநெறிமுறையில் உள்ள ஒரு நாளைக்கு ஆறு யாமங்கள் (ஒரு யாமம் மூன்று மணி நேரம்). கால எண்ணிக்கையில் மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இதன் மூலம் உடலில் உள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றல் அதிகரித்து முழுஅமைப்புடன் வலுப்படுத்துகிறது. நோய் இறுக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஒரு விரிவான வழிமுறையை வழங்குகின்றன. இதைப் பற்றிய கலந்தாய்வுகளும், வழிமுறைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தைஎவ்வாறு உபயோகப்படுத்துவது?

இயல்பார்ந்த மருத்துவ மருந்துகள் நம் உடலிலும் மனதிலும் நோய் வந்ததற்கான அடிப்படைக் காரணத்தைச் சரி செய்வதிலும்தான் இயங்குகிறது. ஆனாலும், உங்கள் நோயைச் சரியாகத் தீர்மானித்து, அதற்கு சரியான மருந்துகளை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி உட்கொள்வது மிக நல்ல பலனைத்தரும்.

உடலில் விமரிசையாக இயங்கும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலுக்கு ஆதரவாக மருந்துகள் மிகக்குறைந்த அளவில், வீரியப்படுத்திய பின் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனால் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகி நோயைப் போக்குகிறது.

யுயய-யின் பயற்சிகளின் வழியே மின்காந்தச் சக்திகள் வெளியில் இருந்து உடலுக்கு கிடைக்கின்றது. இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தின் மூலம் இயல்பார்ந்த சக்திகள் விழிப்பூட்டப்பட்டு இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழி கோலுகின்றது. இந்த உடல் பௌதீக கலவையால் ஆனது. பௌதீகப் பண்புள்ள உடலில் இராசாயனச் செயல்பாட்டில் உடல் இயங்குகின்றது. வேதியியல் மாற்றங்கள் இயல்பாக நடைபெற வைக்கின்றன. உடலில் உள்ள இரசாயனம் நொதிகள், என்ஸைம்கள் போன்றவை உடலை இயக்கும் சுரப்பிகளின் இயக்கங்களைச் சமநிலைப்படுத்துகின்றது. இயற்கையில் கிடைக்கும் மூலிகைகள், பயிற்சிகள் மூலம் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளைத் தூண்டி இயக்குகின்றன.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்தைஎவ்வாறு கற்றுக் கொள்வது?

இயல்பான ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட காலம் இந்த நிலவுலகில் வாழ்வது என்பது மனிதனது சாதனைக்கு உட்பட்டதே. இதற்கான வழிவகைகளை நம் நாட்டுச் சித்தர்கள் எழுத்து வடிவில் விட்டுச் சென்றிருந்தாலும், அவர்கள் கையாண்ட பரிபாஷைச் சொற்றொடர்களின் முழுப்பொருளும் விளங்காதிருந்த காரணத்தால் இந்த மருத்துவம் பல நூற்றாண்டுகளாக மூடு மந்திரமாகவே இருந்தது. தொடர்ந்து பல ஆண்டுகால ஆராய்ச்சியின் பயனாக இயல்பார்ந்த மருத்துவமுறை அனைத்து மக்களுக்கும் கைக்கூடி வருகின்ற அளவுக்குத் தெளிவாகி உள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றலை மேலும் உணர எளிய வழி, இயல்பார்ந்த மருத்துவம் பயில்வதே மக்கள் இது பிறருக்கு சுகமளிக்கும் போதுதான் உணர்வார்கள்; இந்த மருத்துவ முறையை முழுமையான ஆர்வம் உள்ளவர்கள் முறையாகக் கற்றுக் கொள்ளலாம்.

தனக்குள் இருக்கும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை உணர்ந்தவர்களும், சான்றோர்களால் உணர்த்தப் பெற்றவர்களும் இயல்பார்ந்தவழியில் தனக்கும், பிறர்க்கும் சுகம் பெற முடியும். இம்மருத்துவம் இயற்கையின் இன்றியமையாத ஆற்றல் கொண்ட தாவரவியல் வழிகாட்டிகளில் ஒரு சிறப்பு மிக்க உடல் ரீதியான வளர்சிதை மாற்றத்தை உருவாக்கச் செய்து இயற்கைத் தத்துவக் கூற்றின் அடிப்படையில் நோய் நீக்கச் செய்யும் மருத்துவ முறையாகும். இதன் பராமரிப்பு அணுகுமுறைகள், உதவிகள், முன்னேற்ற அறிகுறிகள், சோதனை மூலம் நோய்களின் நிலையை அறியச் செய்து தேவையற்ற மருந்துகளை நீக்கச் செய்கிறது. இது மூலிகை மருந்துகளைக் கைகொண்டு, யயய பயிற்சிகள் மூலம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகரிக்கச் செய்து நோய் நீக்குதல் என்பது தான் இதன் சிறப்பு அம்சமாகும்.

 1. எவ்விதமானநோய்களைஇயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் சரி செய்ய முடியும்?

மனித சூட்சும உடலில் தொடங்கும் அனைத்து நோய்க்கும் சிகிச்சை அளிக்கலாம். சூட்சும உடலைச் சரி செய்வதின் மூலம் பரு உடலும் சீக்கிரமே குணமடைகிறது. தெய்வீகக் குறுக்கிடுதல் அல்லது நோயாளியைக் கொண்டு கர்மாவை சமன் படுத்துதல் மூலம் தேவைப்படும். “கர்ம நோய்கள்” நீங்கலாக அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

இயல்பார்ந்த மருத்துவ சேவை ஒருங்கிணைந்து யயய ஐnயெவந பெயரில் மருந்துகள் விற்பனையில் உள்ளன. இந்த மருந்துகள் அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் நோய்களுக்கு மருந்துகள் கிடைக்கின்றன.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்திற்கும்மற்ற மருத்துவத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

தனக்குள் இருக்கும் இயல்பார்ந்த சக்தியே தன்னைக் குணப்படுத்தப் போதுமானது என்ற உணர்வை இயல்பார்ந்த மருத்துவம் மூலம் பெற்றவர்கள். பிற மனிதர்களை உயர்வாகவோ, தாழ்வாகவோ எண்ணுவதில்லை, தமக்கு வெளியே தேடுவதில்லை. தனது அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு மதிப்பளித்து வாழ்க்கையைச் சுவைப்பதை இயல்பார்ந்தவழியில் செய்துவருவதினால் அவர்களால் பிறர்க்கும் துன்பமில்லை.

அலோபதி; ஆயூர்வேதம்; முதலிய மருத்துவங்கள் உடலுக்கு மட்டும் சிகிச்சை அளிக்கின்றன. இதனால் நோய்கள் 100% குணமாவதில்லை. ஆனால் இயல்பார்ந்த மருத்துவம் உடல், மனம் ஆகிய இரண்டுக்கும் சிகிச்சை அளிப்பதால் அனைத்து நோய்களும் 100% குணமாகின்றன.

 1. மருத்துவவிஞ்ஞானத்தின்பாதை சரியானதா?

“இது தான் அறிவியல்பூர்வமானது” என்று சான்றளிக்க உலகில் எந்த ஒரு அமைப்பிற்கும் அதிகாரம் கிடையாது. ஏனென்றால், அறிவியல் என்பது பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தது. ஒற்றைத்தன்மையானது அல்ல. அறிவியல் என்பதை அறிந்துகொள்ள உரசிப்பார்க்கப் பொது அளவுகோல் ஒன்றை யாரும் நிர்ணயித்துவிட இயலாது. இன்று நாம் மருத்துவ அறிவியலாக நம்பிக்கொண்டிருப்பது இயந்திரங்களை மட்டும்தான். ஆனால் கருவிகள் கண்டுபிடிக்காத தூரத்தில் உடலின் பல விளைவுகள் அமைந்துள்ளன.

உயிர் மறைவானது. அதனை அளவிடவோ, கண்டுபிடிக்கவோ கருவிகள் இல்லை. உடலின் அடிப்படை நோயான வலி மறைவானது. வலியின் தன்மையைக் கண்டுபிடிக்க இன்று வரை கருவிகள் இல்லை. மருத்துவ அறிவியல் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை மனித அறிவை, சிந்தனையை நம்பியிருந்தது. இன்றைய அறிவியலின் பாதை சிந்தனையைப் பின்னுக்குத்தள்ளிவிட்டு இயந்திரங்களை முன்னிறுத்துகிறது.

இன்று மருத்துவ அறிவியலின் பாதை எங்கே செல்கிறது? அறிவின் பின்னால் செல்லவேண்டிய கருவிகள் அறிவிற்குத் தலைமையேற்றுத் வழியைக் கொடுக்கிறது.

 1. மருத்துவஅறிவியலின்இன்றைய வளர்ச்சி எத்தகையது?

இன்றைய உலகில் மனித சமுதாயம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பயனாக வசதியான வாழ்க்கையைப் பெறச் செய்கின்றது. ஆனால் மனதளவில் நிறைவோ, அமைதியோ அல்லது உடலளவில் ஆரோக்கியமோ இருக்கிறதா என்பது கேள்விக்குரியது. நவீன மருத்துவம் வளர்ந்துள்ள இந்நாளில் ஏன் நோய்களின் எண்ணிக்கை பெருகிக் கொண்டே போகிறது. மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கையும், மருந்துக் கடைகளின் எண்ணிக்கையும் பெருகிக் கொண்டே போகிறது. மேலும் இன்று நாள்பட்ட நோய்களை நிரந்தரமாகக் குணப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. இதை நவீன மருத்துவமும் மறுப்பதிற்கில்லை. இதில் கொடுமை என்னவென்றால் நோய்களைக் குணப்படுத்த வேண்டிய மருந்துகள் புதிய தீராத நோய்களுக்கு வழி கோலுவதுதான். அடுத்து நோய்களின் எண்ணிக்கை பெருகுவதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணம் நம் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைந்து கொண்டே போவதுதான்.

இயல்பார்ந்த மருத்துவம் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை வாழ அனுமதிக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான அமைப்பாகும். இந்த நிலையை அடைய இயற்கை சட்டங்களைப் பயன்படுத்தி ஆழ்ந்த பகுத்தறிதல் மூலம் சக்தியை இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு அழைத்துச் செல்கின்றது. இந்த மருத்துவம் இயற்கை விதிகளின்படியும் அறிவியல் கோட்பாட்டின் படியும் இயக்கப்படுகின்றது. இதன் பயிற்சித்திறன் புதிய நவீனத்திற்கு அப்பால் செல்லக்கூடிய ஆற்றலுடன் உள்ளது.

 1. மருத்துவஅறிவியல்தேவையற்றதா?

வலிநிவாரண மாத்திரைகள் சாப்பிடுவதாலோ, ஊசிகள் போட்டுக் கொள்வதினாலோ தற்காலிக நிவாரணம் கிடைப்பதால் அத்தகைய மருத்துவர்களையே நாடி உலகம் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. நவீன மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள் வேறுவிதமான நோய்களை உண்டாக்கி வாழ்நாள் முழுவதும் மருத்துவரையே நாடி இருக்கின்ற சூழ்நிலை நிலவுகின்றது. இன்றைய மருந்துகள் அதைச் சார்நத தொழில்நுட்பங்கள் ஒரு குறுகிய காலநிவாரணமாகவும், உடனடி தீர்வாகவும் உள்ளது. இதில் அதிகரித்து வரும் பக்க விளைவுகள் ஒரு நாள்பட்ட நோய்களாகின்றன. இதைவிடுத்து, நோய்க்கு மருந்து, உயர்தர சிகிச்சை, பலதுறை மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் காப்பீடுகள் என்பன எல்லாம், ஓட்டைப் பானையில் தண்ணீர் பிடிப்பது போலத்தான். இந்த சூழ்நிலையில் மெய்யறிவைப் பயன்படுத்தி தளர்ந்து விடாது முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். உடலின் இயல்பார்ந்த ஆற்றல் இயற்கையோடு தொடர்புடையது. இயற்கை என்பது ஒழுக்க இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் இயங்கும் இயக்கம். உடலின் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அறிவதன் மூலம் வளமான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடியும். நோய்களும், மருந்துகளும் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.

உடல் எப்போதுமே தனக்குத் தீங்கு விளைவிப்பதை உள்ளே அனுமதிக்காது. தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்ளும். தன்னையே குணப்படுத்திக் கொள்ளும். உடலின் செயல்கள் அனைத்துமே நம் நன்மையை மையமாகக் கொண்டு இருக்கிறது என்றால், மருத்துவ அறிவியல் அவர் கூற்றுப்படி தேவையற்றதாகி விடுகிறது.

 1. அடிப்படைவிதியானஇயல்பார்ந்த உடலியக்கம் என்ன சொல்கிறது?

உடல் என்பது தன்னைத்தானே தகவமைத்துக் கொள்ளும் ஒரு அற்புத உயிரமைப்பு. அதிலும் மனித உடல், உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களை விடவும் பரிணாம வளர்ச்சியின் உச்ச கட்டமாகத் தோன்றிய உயிரினம். டார்வின் பரிணாமக் கொள்கை பேசும் மிக முக்கிய விஷயங்களில் ஒன்று தகவமைப்பு. புறச் சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தவாறு நம் உடல் தன்னைத்தானே தகவமைத்துக் கொள்கிறது. புற மாற்றங்களின் போதும், நம் நடவடிக்கைகளின் போதும், உடலில் உருவாகின்ற கழிவுகளையும் உடலே வெளியேற்றுகிறது. இப்படி வெளியேற்றும்போது உடல் உள்ளுறுப்புகளில் தோன்றும் பலவீனத்தையும் உடலே சரிசெய்து கொள்கிறது. அது மட்டுமல்ல.

நோயில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் இயல்பார்ந்த ஆற்றல் ஓட்டத்தைச் சீர்குலைக்கின்றது. இதனை இயல்பார்ந்த மருத்துவம் மீட்கின்றது. இந்த முறையின் முக்கியமான தத்துவம் பொதுவாக உள்ள மருத்துவ முறைகளில் இருந்து வேறுபடுகின்றது. இது தனிநபரின் உடல், மனஉணர்வு, மரபு, சுற்றுச்சூழல் முதலியவற்றின் சமூகக் காரணிகளை எடுத்து அறிகுறிகளின் காரணத்தைக் கண்டறிந்து அதில் நோயாளிகளின் செயல்பாடுகளில் உள்ள தடைகளை அகற்றுகிறது.

இன்று நாம் கவலைப்படும் கடைசி விஷயமாக உடல்நலன் இருக்கிறது. ஆனால், மனித இனத்திற்கு அதுதான் அடிப்படை. நாம் உடலைக் கவனிப்பதில்லை. இயற்கையான அதன் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அறிந்து கொள்ளாமல், அதை இயந்திரத்தைப் போல அலட்சியமாகக் கையாள்கிறோம். முழுவதுமாக வெட்டெறியப்பட்ட ஒரு மரம், அதன் வேரில் இருந்து துளிர்த்து வருவதில்லையா? அதுபோலத்தான் மனித உடலும். உடலுக்கு எதிரான பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக் கொண்டாலே அது சிறப்பாக இயங்கும்.

அறிவியலாளர்களால் பட்டியலிட்டுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தாது உப்புக்களும், மற்ற உணவின் பகுதிப் பொருள்களும், ஜீவ சத்துக்களான வைட்டமின்களும், தாவரங்களின் வாயிலாக வந்தாலன்றி அதை இவ்வுடல் தன்னுடைய பொருளாக மாற்றிக் கொள்ளும் தன்மையைப் பெற்றிருக்கவில்லை. அத்தகைய உணவுப் பொருள் எதுவானாலும், அது உடலில் அன்னியப் பொருளாக மட்டுமே தங்கி, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு குந்தகம் விளைவிக்கிறது.

 1. நாமேநமக்கானஇயல்பான ஆரோக்கியத்தின் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியுமா?

மனதைச் செம்மையாகவும், உடலை ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்ள வழிகாட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் தோன்றிக் கொண்டே இருந்த போதிலும் பெரியதாக பயன்கிட்டியிருப்பது போலத் தோன்றவில்லை. இவை அனைத்தையும் இயல்பார்ந்த மருத்துவம் தெளிவடையச் செய்கின்றது. நோய் எதிர்க்கும் ஆராய்ச்சி, உட்பார்வைகள், சமூகத்தில் உடல், மன ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகள் தொடர்பான எதிர்விளைவுகளைத் தடுக்க சிறந்த வழிகளைக் கண்டறிய முயற்சிக்கும் ஒரு துறையாகும். மூலிகை மருந்துகளின் பயன்பாடுகளும், யயய பயிற்சிகளும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. தாவரவியல் அணுகுமுறையால் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு புரிதலை உண்டு பண்ணுகின்றது.

சுவாசப் பயிற்சி, தியானம், யயயபயிற்சிகள் மற்றும் யோகப் பயிற்சியின் மூலம் நாமே நமது இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் செயல்திறனை அதிகரிக்க செய்யலாம்.

 1. நோய்என்றால்என்ன?

 இயற்கையின் ஒரு பகுதிதான் மனிதன். ஆகவே இயற்கையோடு இணைந்த நிலையே மனிதனின் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியமான நிலை. நோய் என்பது அந்த இயல்பார்ந்த நிலையில் இருந்து வழுவுதல் ஆகும். நாம் இயற்கையில் இருந்து விலகுவதால் நமது இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் திறன் குறைவதால் நமக்கு நோய் ஏற்படுகின்றது. அதன் விளைவாக வெளியே தோன்றும் அறிகுறிகளின் தொகுப்பே ஆகும். பல நாள் ஆரோக்கியக் கேட்டின் விளைவே ஒருநாள் நோயாக வெளிப்படும். சுகஉணர்வு என்றோ குன்றிப் போனதின் இன்றைய வெளிப்பாடுதான், நோய்.

 1. நோய்வரக்காரணம் என்ன?

உடலுக்கும், இயல்பார்ந்த ஆற்றலுக்கும் இடையே உள்ள இரத்தம், வெப்பம், காற்று ஆகிய மூன்றுக்கும் ஊறு வராதபடி பார்த்துக் கொள்வது அவசியமாகிறது. இயல்பார்ந்த சக்திகளின் இயக்கத்தாலோ அல்லது ஐம்புலன்களின் இயக்கத்தாலே இரத்தம், வெப்பம், காற்று ஆகியவைகளில் சீர்குலைவு ஏற்படுகின்றது. உணவு, உறக்கம், உழைப்பு, பால்உறவு இவற்றை மிகையாகப் பயன்படுத்துவதாலும், தவறாகவே பயன்படுத்துவதாலும், புறக்கணிப்பதாலும், எண்ணத்தை இயற்கையின் இனிமைக்கு முரணாகப் பயன்படுத்துவதாலும் பலவிதத் தொந்தரவுகள் நேரலாம். நவீன வாழ்வியல் முறைகளால் இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் பதிவுகளைச் சிறிது சிறிதாக அழித்து விட்டோம். உண்மையில் ஆரோக்கியம் நமக்குள்ளிருந்து இயல்பாக எழுவது. இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் என்பது உருவாக்கப்படுவதில்லை. அதுதான் உடலின் அடிப்படை இயல்பு. அதை உணராமல் நோய்களை வரவேற்பது நாம்தான். நமது வாழ்க்கை முறை காற்றையும், ஒளியையும் செயற்கைச் சூழலிலே அமைத்துக்கொண்டு, இயற்கையிலிருந்து பிரிந்து விடுகிறோம். இதுவே நோய்க்கான காரணம்.

நமக்கு அவ்வப்போது உடல்நலம் குறையக் காரணம், நோயைப் பற்றிய நமது தவறான அறிவே தவிர, வேறெதுவுமில்லை. நம்மில் பெரும்பாலோர் உடல் நலத்தைப் பற்றித் தவறாக அறிந்து உள்ளோம். அநேகர் அரைகுறையாக அறிந்திருக்கின்றோம். மெத்தப்படித்தவர்களிடம் உடல் நலம், நோய் என்பனவற்றைப் பற்றிய அறியாமை காணப்படுகிறது. இத்தகைய தெளிவில்லாத தவறான தேற்றங்கள் நம்மைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உயர்ந்த உன்னதமான உடல்நலம் பெற்று வாழ வகையின்றிச் செய்கிறது. நம்முடைய தவறுகளுக்காகத்தான், அதற்குத் தண்டனையாகத் தான் நம்மைத் திருத்துவதற்காகத்தான், நம்மைத் தூய்மைப் படுத்துவதற்காகத்தான், நோய்கள் உருவாகின்றன.

 இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தால் சமநிலை காக்கப்படும். நமது வாழ்க்கை முறையும், உணவுப் பழக்க வழக்கங்களும் இயற்கைக்கு மாறாகவே மாறிவிட்ட நிலையில் ஆரோக்கியக் கூறுகளில் சமநிலை பாதிக்கப்பட்டு நோய்கள் பலவாகப் பெருகி, வாழ்வின் தரத்தைப் பாதிக்கின்றன.

நமது ரத்தத்தை சுத்தமானதாகவும், அதிலுள்ள வைட்டமின்கள், தாதுப்பொருட்கள், சத்துப் பொருட்களை தரமாகவும், வீரியமானதாகவும் வைத்திருந்தாலே நோய்க்கிருமிகளைப் பற்றிய கவலை இல்லை. எனவேதான் நோய் வருவதற்கான காரணங்களை நீக்கி, நமது உடலைக் காத்துக் கொள்ளும் விழிப்புணர்வு உடையோருக்கு நோய்கள் அண்டாது. ஆனாலும், இன்னும் ஆழமாக உற்றுப் பார்க்கும் போது, வியாதிகளை தானாகவே குணமாக்கும் திறன் உடலில் உள்ளது. உடம்பு தானாகவே இயல்பு நிலைக்கு வந்து விடும்.

மனிதஉடலைச் சரிசெய்யும் திறனும், பராமரிக்கும் திறனும் இயற்கையாக இயல்பாய் இருக்கின்றது. இதற்கு நமக்கு நமது உடலைப் பற்றிய நல்ல புரிதல் அவசியமாகின்றது. இயற்கை வழியில் உடலை சமநிலைக்கு நுழைவதன் விளைவாக இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அதிகரிக்கச் செய்து இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழி கோலுகின்றது. இது உடலில் உள்ள தடைகளைச் சரிசெய்து நோய்களால் உண்டான நச்சுக்களை வெளியேற்றி உடலில் இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் உள்ள செயல்முறைகளைத் தூண்டச் செய்கின்றன.

 1. இயல்பார்ந்தஇயக்கத்தில்குறுக்கிடுவது என்றால் என்ன?

உடலின் கழிவு வெளியேற்றத்தை தடைசெய்வது, ரசாயன மருந்துகளைச் சாப்பிடுவது, செயற்கை சத்துக்களை உண்பது போன்றவற்றை நம் இஷ்டம் போல் செய்வதும், குறுக்கிடுவதும், பசிக்கிற போது சாப்பிடாமல் பசியில்லாத போது சாப்பிடுவது, பசிக்கிற அளவை விட அதிகமாகச சாப்பிடுவது, தாகமில்லாமல் லிட்டர் லிட்டராக தண்ணீர் அருந்துவது, தாகமிருக்கும் போது தண்ணீர் அருந்தாமல் இருப்பது அல்லது தண்ணீருக்குப் பதிலாக சுவையூட்டப்பட்ட பானங்களை அருந்துவது, இரவுகளில் தூக்கத்தைப் புறக்கணிப்பது, ஓய்வு தேவைப்படும்போது உடல் உழைப்பை அதிகப்படுத்துவது போன்றவை எல்லாம் நம்முடைய தினசரி நடவடிக்கைகளாக உள்ளன. இப்படி இயற்கைக்கு மாறான நடவடிக்கைகள் உடலின் இயல்பார்ந்த இயக்கத்தை பாதிக்கின்றன. ஆரோக்கியமாக உருவாக வேண்டிய செல்கள் பலவீனமாக பழைய நோய்க்கூறுகளுடன் உருவாகின்றன. ஆக நம்முடைய எல்லா தொந்தரவுகளுமே உடலுடைய இயல்பார்ந்த ஆற்றலுக்கு கட்டுப்பட்டவை. அவை புறச் சூழல்களுக்கு ஏற்றாற்போல் தானாகத் தோன்றி தானாக மறைபவை. நம்முடைய பொறுப்பான குறுக்கீடுகளால் நோய்களாக உடலில் தங்கி விடுகின்றன.

இதையெல்லாம் கடந்து உடலுடைய நிறைவான வேலை உள்ளுறுப்புகளை மறு உருவாக்கம் செய்வது, உடலின் ஒவ்வொரு செல்லையும் அதனுடைய ஆயுள் முடிந்தவுடன் புதிய செல்களாக மாற்றுகிறது. நம் உடலின் ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்பும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் முழுமையாக புதிதாக்கப்படுகிறது. சரி, அப்படி உடல் புதிதாக்கப்பட்டால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் உடலில் உள்ள எல்லா நோய்களும் மறைந்து விட வேண்டும் அல்லவா? அப்படியென்றால் உலகில் எல்லோருக்குமே நோய்கள் சரியாகி விட வேண்டுமே. இங்கேதான் நாம் ஒன்றைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலுடைய புதுப்பிப்புப் பணி என்பது இயல்பாய் நடந்து கொண்டேயிருக்கும். உடலின் இயல்பார்ந்த இயற்கையான புதுப்பிப்பு இயல்பார்ந்த இயக்கத்தில் யாரெல்லாம் குறுக்கிட வில்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் நோய் தானாகவே சரியாகி விடும்.

 1. இயல்பார்ந்தமருத்துவத்திற்கும்,ஆங்கில மருத்துவத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

இதன் முக்கிய வேறுபாடு தத்துவ அணுகுமுறையில் உள்ளது. ஆங்கில மருந்துகள் பொதுவாக வெளிப்படும் காரணத்தை அடிப்படையாக வைத்து மருத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இயல்பார்ந்த மருத்துவம் மூலஅறிகுறிளின் நிலையின், அடிப்படைக் காரணத்தின் மூலம் உடலின் இயக்க அமைப்புகளுக்கு மருத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

 படகின் கீழே ஒரு ஓட்டை வழியாக தண்ணீர் வருகிறது. இந்த தண்ணீர்தான் அறிகுறியாக உள்ளது. படகில் உள்ள தண்ணீரை எடுக்கின்றார்கள், துளையை மூடுவதில்லை. அது போல மூல காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து மருத்துவம் செய்வது தான் இயல்பார்ந்த மருத்துவம். படகில் தண்ணீரை இறைப்பது போல புறக் காரணத்தை கண்டுபிடித்து மருத்துவம் அளிப்பது ஆங்கில மருத்துவம்.

குளிர்ச்சியான உணவைத் தொடவே கூடாது; பழங்களை உண்ணக் கூடாது என்று கூறி மளிகைக் கடைச் சிட்டையளவு வலி நீக்கிகளையும், ஒவ்வாமைக்கான உயிராற்றலை அழிக்கும் மருந்துகளையும் எழுதித் தந்து விடுகின்றனர்.

நம்முடைய வாழ்வியலே மருந்து என்ற நிலையில் இயல்பார்ந்த மருத்தும் திகழ்கின்றது. ஆங்கில மருத்துவமோ மருந்தே உணவாகும் நிலையில் இருக்கின்றது.

பிரச்சனைகளை இயற்கையோடு இயற்கையாகவே அணுக வேண்டும். மிகுந்த தாங்க முடியாத பிரச்சனை எனில் உடனே குணப்படுத்தும் மருந்துகளும் உண்டு. சர்க்கரை நோய்க்கு இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்வதையே பார்ப்போம். வெளியே இருந்துசர்க்கரை கொடுத்தால் பின் சுரக்கவேண்டிய திசு எப்படி வேலை செய்யும்? இயல்பார்ந்த மருத்துவத்தில் அந்த திசுவைத்தானே வேலை செய்யவைக்கிறது. தன் உடலைத் தானேகுணப்படுத்துவது என்பதுதான் அறிவியல் வெளியில் இருந்து அல்ல. ஒரு சில விசயத்திற்கு வேறு வழியின்றி அலோபதிசென்றாலும், இயல்பார்ந்த மருத்துவம்தான் மனிதனுக்கு ஏற்றமருத்துவம்.

இதனால்தான் ஆங்கில மருத்துவம் எந்த ஒரு நோயையும் குணப்படுத்த முடியாது, கட்டுப்படுத்த மட்டுமே முடியும் என்று கூறுகிறது. – உண்மையில் ஒரு நோயை கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அதனைக் குணப்படுத்தவும் முடியும் அல்லவா? எனவேதான் இந்த மருத்துவத்தில் வாழ்நாள் முழுக்க மருந்து எடுக்கவேண்டி உள்ளது.

ரசாயனப் பொருட்களிலிருந்து மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவையெல்லாம் தேவைதானா? உண்மையிலேயே இவைதான் நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றனவா? அல்லது இவற்றைச் சாப்பிட்டால் நோய் குணமாகும் என்று நம்புகிறோமே, அந்த நம்பிக்கையால் நோய்கள் குணமாகின்றனவா? நாம் சிந்தித்துத் தெளிவடைய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம்.

 1. சமைக்கப்படும்உணவால்ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?

சமைத்த உணவுகளை உண்ணும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் முக்கிய உறுப்புகளான சிறுநீரகம், நுரையீரல் போன்றவற்றில் சளி, கபம் போன்ற கசடுகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. அதனால், சிறுநீரகம் சரிவர வேலை செய்ய முடிவதில்லை. நுரையீரல் சரியாக சுவாசிக்க உதவுவதில்லை.

மாமிசம் சாப்பிடும் மனிதன் மாமிசவிஷத்தையும் சேர்த்துச் சாப்பிடுகின்றான். சைவ உணவுகளை விட மாமிச உணவுகளைச் சாப்பிடும் பொழுது பத்து மடங்கு அதிகமாக யூரிக் அமிலம் உற்பத்தியாகின்றது. இதை வெளியேற்றக் கல்லீரல், சிறுநீரகம், இருதயம் நான்கு மடங்கு அதகமாக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. சைவ உணவு உட்கொள்வோர் வெளியேற்றும் சிறுநீரில் யூரிக் அமிலம் 0.2 லிருந்து 0.7 கிராம்தான் ஒரு மணிநேரத்திற்கு உண்டாகிறது. ஆனால் மாமிச உணவு உண்போர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 2 கிராம் யூரிக் அமிலம் வெளியேற்றுகின்றனர். உருளைக் கிழங்கு, ரொட்டி, தானியங்கள், பருப்புகள் நிறைந்த சமைத்த உணவுகளும், அமிலங்களையும் விஷத்தன்மைகளையும் உற்பத்தி செய்து நோய்களை உண்டாக்குகின்றன.

 1. இன்றையமருத்துவநிலை என்ன? மாத்திரைகள் நிலை என்ன?

இன்றைய மருத்துவ முறைகளில் கழிவுகளை வெளியேற்றாமல் உள்ளே அமுக்கி வைக்கச் செய்கின்றது. உடனடியாக குணம் இருப்பது போல் தோன்றுகின்றது. உண்மையில் நடப்பது வெளித்தள்ளும் ஆற்றல் குறைந்து மருந்தின் வேகத்தால் கழிவுகள் உள்ளொடுக்கி உயிரணுக்களிடையே ஒடுங்கி விடுகின்றன. இன்றைய மருந்துகளிலுள்ள விஷம் உள்ளுடம்பிலுள்ளே இயக்கங்களை தடைசெய்து தற்காலிக சுகம் கிடைக்கச் செய்கின்றது. இந்த சிகிச்சை புதிய நோய்களாக உருவெடுக்கின்றது.

இன்றைய ஆரோக்கியம் என்ற பெயரில் அதிக மாத்திரைகளை உபயோகிப்பதால், உடலில்நோய் எதிர்ப்புத்திறன் சிறிது, சிறிதாகக் குறைகின்றது. இதனால், இந்த மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஹார்மோன்களில் சமச்சீரின்மை ஏற்படுகின்றன.  இதனால், மன உளைச்சல், கோபம், பயம் போன்ற உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இன்றைக்கு மருந்துகள் ஏற்படுத்துகிற தீய விளைவுகள் காரணமாக இறப்புகள் சதவீதம் அதிகமாகிறது. இன்றைய மருத்துவ மருந்துகளைக்கொண்டு நம்மிடம் இருக்கும் இயல்பார்ந்த ஆற்றலை அழிக்க முடியுமே தவிர, நோய்களை நீக்குவதற்கானப் புதிய இயல்பார்ந்த ஆற்றலை ஒருக்காலும் படைக்க முடியாது.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியமாகவாழ சிறந்த வழிமுறைகள் யாவை?

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் பெற வெளிப்புறக் கருவிகள் தேவையில்லை. உடல் ஆரோக்கியத்தின் இருப்பு நம்முள்ளே இயல்பாய் இருக்கின்றது. இந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் நாம் பிறந்ததில் இருந்து நம்மிடமுள்ளது. இதை முழுமையாகக் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதே சிறந்தது.

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தில் கற்கும் பாடங்கள் நோய் மற்றும் உடல் நலத்தைப் பற்றிய தெளிவையும், விழிப்புணர்வையும் அளிக்கின்றன. இத்தகு தெளிவான அறிவு, உடல் நலம் தாழ்ந்தவர்கள் அதிலிருந்து மீண்டு எளிதில் உயரவும், உடல் நலத்தோடு இருப்பவர்கள் மேலும், தொடர்ந்து உன்னத உடல் நலத்தோடு வாழவும் வழி வகுக்கிறது.

இந்த ஆரோக்கியமானது, உடல் நல உயர்விற்கான மாறுபாடில்லா உண்டி, யோகாசனங்கள் மற்றும் யயய பயிற்சிகள் போன்ற உடல் நலத்தை இயல்பாக உயர்த்தும் நல்மார்க்கங்களை மக்களுக்குப் போதிக்கின்றது.

இயல்பார்ந்த ஆற்றல் கருவில் இருந்து இறக்கும் வரை உயிருக்கும், உடலுக்கும் பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கின்றது. இந்த மருத்துவ முறையில் நோய் வராமல் தடுக்க இயல்பார்ந்த ஆற்றலுக்குச் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்து பாதுகாத்து, புதுப்பித்து, உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளச் செய்கின்றது. இந்த மருத்துவ முறையில் மருந்துகள் இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களை மீட்டு இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகை செய்கின்றது.

 1. இயற்கையின்இயல்பார்ந்தஆரோக்கியமே ஞானம் என்பது என்ன?

 இயல்புணர்வின் இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களின் செயல்பாடுகளை அறிவோர்களுக்கு தன்னை உணரும் புரிதலை அந்தப் படைப்பாற்றல் கொடுக்கிறது. இதுவே ஞானம் ஆகும்.

தனக்குள் இருக்கும் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தை பழகப் பழக அவர்களின் புரிதலுக்கும், விழிப்புணர்வுக்கும், விடுதலை வேட்கைக்கும் தக்கவாறு இறைவன் ஞானங்களின் மேல் நிலையைத் தருகிறான்.

 1. விலங்குகள்தங்கள்நோய் நொடிகளுக்கு மருந்து தேடி யாரிடமும் செல்வதில்லையே ஏன்?

விலங்கினங்கள் இயற்கையான வாழ்க்கையை வாழ்கின்றன. வாழ்வை உள்ளபடி அவை எதிர்கொள்கின்றன. உணவைப் பொறுத்தவரை கிடைத்தவற்றை, எதையும் மாற்ற முயலாமல் அப்படியே உண்கின்றன. அவைகளுக்கு வியாதி என்பது சாதாரணமாக உண்டாவதில்லை. அப்படியே நோய்நொடி உண்டானாலும் அவைகளில் இருந்து தங்களை எப்படிக் குணப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் என்று அவைகளுக்குத் தெரிந்திருக்கின்றது. அவை மருத்துவர்களையோ அல்லது வெளி உதவியையோ, பிறரது ஆலோசனையையோ நாடிச் செல்வதில்லை.

விலங்குகள் இயல்பான, வாழ்க்கையை வாழ்கின்றன. இயற்கையில் எப்படிக் கிடைக்கிறதோ அப்படியே உணவை உட்கொள்கின்றன. உணவை அவை மாற்றவோ, சீர்திருத்தவோ, ருசிகூட்டவோ முயல்வதில்லை. வெளியில் உள்ள விலங்கினங்களைக் கவனித்துப் பார்த்தால் தெரியும். நாய், பூனை இவைகளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லையென்றால் உணவெடுக்காது. அதோடு இவைகள் அருகம்புல்லைக் கடித்துத் தின்னும். சிறிது நேரத்திலேயே வயிற்றில் செரிக்காமல் தங்கிவிட்ட விஷப்பொருள்களை கக்கி விடுகின்றது. நாய்க்கு எப்படி அருகம்புல் தெரியும்? அதன் இயல்புணர்வில் பதியப்பட்டுள்ள மருத்துவக் குறிப்பு ஞாபகத்தில் வந்து வழிகாட்டுகின்றது.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியத்தில்உணவு உட்கொள்ளும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் எவை?

நமது உடல் இறைவன் வாழும் இல்லம். எனவே கடவுளுக்கு பிரசாதம் படைப்பதைப் போல நாமும் உண்ணும் பொழுது தரையில் ஒரு விரிப்பு விரித்து அதன் மேல் அமர்ந்து உண்ண வேண்டும். அதே போல் முக்கியமாக நமது கவனம் முழுவதையும் உண்ணும் உணவின் மீது மட்டும் செலுத்தி ரசித்து, ருசித்துச் சாப்பிட வேண்டும். மற்றவர்களிடம் பேசிக்கொண்டோ, தொலைக்காட்சியைப் பார்த்துக் கொண்டோ, மற்ற எந்தப் பிரச்சனை குறித்த கவலைகளை நினைத்துக் கொண்டோ சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

பச்சைச் காய்கறிகள், பழங்கள், சமைத்த உணவுகள், சாறு, பான வகைகள் மற்றும் நீர் போன்ற எந்த உணவானாலும், வாயில் உமிழ் நீர் சேரும்படி நன்றாக அரைத்துக் கூழாக்கி விழுங்க வேண்டும். உணவைப் பற்களினால் நன்றாக அரைத்து உண்ணுதலே பற்களுக்கான சிறந்த பயிற்சியாகும்.

திட உணவு உண்பதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னும் பின்னும் நீர் அருந்துவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. எப்பொழுதெல்லாம் தாகம் எடுக்கிறதோ அப்போது மட்டும் தண்ணீர் குடித்தால் போதும்.

முடிந்த வரை இயற்கையான முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் பலசரக்குப் பொருட்களை உபயோகிப்பது நம் உடலுக்கும், மனதிற்கும் நல்லது. அவ்வாறு இயற்கை விவசாயப் பொருட்கள் கிடைக்கப் பெறாதவர்கள், மாதம் ஒரு முறை வில்வ இலைச் சாறு குடிப்பதன் மூலம் உடலில் சேரும் இரசாயன நச்சுக்களை வெளியேற்றலாம்.

குறைக்க வேண்டிய ஐந்து வெள்ளை நிறமுடைய பொருட்கள் – அரிசி, பால் மற்றும் அனைத்து விதமான பால் பொருட்கள், ஐஸ்கிரீம், வெள்ளை சர்க்கரை மற்றும் உப்பு. இவற்றில் உப்பை சமைத்த உணவில் தவிர்க்க முடியாமல் போனால் சாதாரண அயோடைஸ்டு உப்பிற்கு பதில் இந்துப்பு பயன்படுத்துதல் நல்லது.

இரவு உணவு உண்ட பின் குறைந்தது 1 மணி நேரம் கழித்து உறங்கச் செல்ல வேண்டும்.

 1. என்னதான்நடக்கிறதுநம் உடலில்? உடலுக்கும், மனதுக்கும் அப்படி என்ன தொடர்பு?

உடலும், மனமும் இணைந்த அந்தக் கூட்டுறவிலேயே இந்த வாழ்க்கையானது அமைந்துள்ளது. உடலும், மனமும் எப்போது பிணக்கு ஏற்பட்டாலும் அந்தப் பிணக்குதான் நோய். உடலுக்கும், மனத்திற்கும் நட்பு நீடித்தால் இயல்பார்ந்த வாழ்க்கை என்கிறோம். மனதில் ஏற்படுகின்ற குழப்பம் உடலைப் பாதிக்கின்றது.

நாம் நமது பலவீனங்களில் கவனம் செலுத்தி அதில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எதிர்மறையான பொருட்களின் மேல் பற்றை அதிகப்படுத்துவதால் மனச் சோர்வு ஏற்பட்டு சுமையான வாழ்க்கையாகின்றது.

நம் உடலில் தொந்தரவுகள் ஏற்படுகிற போது நம் மனநிலை எவ்வாறு இருக்கும்? இது கேன்சராக இருக்குமோ? இது சர்க்கரையாக இருக்குமோ? என்ற பயம் ஏற்பட்டு மனதில்பதட்டம் வந்து விடுகின்றது. இந்த பய உணர்ச்சியை நாம் நொடிக்கு நொடி புதுப்பித்துக் கொள்கின்றோம். இப்போது மனச் சமநிலையும் குலைந்து விடுகின்றது. உடலில் ஏற்படும் ஒரு தொந்தரவு அதைப் பற்றிய புரிதல் இன்மையால் மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது. எனவே, இயல்பான ஆற்றலைப் பற்றிய ஒரு விரிவான, புரிதல் மிக அவசியமாகிறது.

நோயின் துன்பம் உடலைப் பாதிப்பதோடு விடுவதில்லை. மனதின் செயல்திறத்தையும் பாதிக்கச் செய்கிறது. சமுதாயத்தோடு நம் தொடர்பையும் அவை கெடுத்து விடுகிறது. எனவே, எக்காரணத்தைக் கொண்டும் உடலுக்கும், மனத்திற்கும் பிணக்கு வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இயல்பார்ந்த  ஆரோக்கியம் என்பது உடலுக்கு மட்டும் ஆரோக்கியம் என்பதோடு மட்டும் ,ல்லாமல் மனத்தின், ஆத்ம ஆரோக்கியத்தையும் உள்ளடக்கியது. இதனால் படைப்பின் பொருளை உணரச் செய்து வாழ்க்கையில் நம்மைப் பற்றிய சிந்தனையை நம்மால் மாற்ற முடியும். நமது வெளிப்புற சிந்தனையால் எந்தப் பயனும் இல்லை. நாம் இந்த இயற்கையின் சக்தியைத் தெளிவாக உணரும் போது, புதிய வெளிச்சத்தைப் பார்க்கும் போது, நம் செயல்களில் மற்றும் குடும்பத்தில் புதிய உற்சாகம் பெருகும்.

உயிருக்கும், உடலுக்கும் ஒத்த இனிமையான உறவு இருக்கும் வரையில்தான் உடல் நலமும், மன நலமும் பாதுகாக்கப் பெறும். உடலின் இயல்புக்கும் வெளியேயுள்ள இயற்கைக்குமான உரையாடலாக அமைந்து உடலையும், மனத்தையும் சுயநிலையில் நிறுத்தி, உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகை செய்கின்றது.

மனதில் ஏற்படும் எல்லா உணர்ச்சிகளும் புறச் சூழல்களைத் தகவமைப்பதற்காக தானாகவே ஏற்படுபவை. அவற்றை நாம் சரி செய்ய வேண்டியதில்லை. அப்படிச் சரிசெய்கிறோம் என்ற போர்வையில் மனித இயக்கத்தில் நாம் குறுக்கிடுகிறபோது நம் மனதில் உணர்ச்சிகள் தங்கி விடுகின்றன. கால நீட்சியடைகின்றன. ஆக மனதும், உடலும் வெவ்வேறானவை அல்ல. இரண்டின் இயங்கு முறைகளும் ஒரே மாதிரியானவைதான். நம் உடலின், மனதின் மாறுதல்களை வெறுமனே புரிந்து கொள்வது மட்டுமே அதனுடைய தீர்வாக அமையும், மனதைப் பொருத்தவரை அமைதியடைகிறது. உடல் தன் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தை அடைகிறது.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியத்தைநாம் உடலை நோக்கி முழுமையாகத் திருப்பி விட்டால் மனநிலையின் தன்மை என்னவாக இருக்கும்?

உடல் உள்ளுறுப்புக்களின் தகவமைப்பு மிக வேகமாக நடக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்திற்குத் திரும்பும்.

உடல் மாறுதல்கள் இயற்கையானவை என்று புரியும் போது மனம் சமநிலை தவறுவதில்லை. அதைப்பற்றிய பயம் ஏற்படுவதில்லை. ”என்னுடைய உடல் என்னைச் சரி செய்து கொண்டிருக்கிறது” என்பதை நம்மால் உணர முடியும். இப்போது இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் நூறு சதமும் உடலை நோக்கித் திருப்பிவிடப்படுகிறது. உடல் மிக வேகமாக தன்னைத் தானே தகவமைத்துக் கொண்டு, புதுப்பித்துக் கொள்கிறது.

இயற்கையின் நேரடி அங்கமான நம் உடலைப் பேணி காப்பதுதான் நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாகும். நம் உடல் மற்றும் மனத்தின் ஆழமான புரிதல் நமது அகப்பார்வையில் மிகப்பெரிய அளவில் மாறுதல் ஏற்படுத்தி நம்மை இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கும் அழைத்துச் சென்று வாழ்க்கையை முழுமை பெறச்செய்கின்றது.

எது எப்படியிருந்தாலும், இன்றைய நெருக்கடி நிறைந்த, பதற்றமான வாழ்க்கைச் சூழலில் இயற்கைப் பற்றிப் பேசுவது இன்பம், படிப்பது இன்பம், சிந்திப்பது இன்பம், எழுதுவது இன்பம், மொத்தத்தில் இயற்கையோடு தொடர்பில் இருத்தல் மன அமைதியைத் தரும்.

யயயயின் பயிற்சிகள் மூலமாக உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்கலாம். இயல்பார்ந்த ஆற்றல் மூலம் உடல், மனம் ஆரோக்கியம் அடையலாம். இயற்கை இயல்பு சக்தியின் மூலம் உடல், மனம், ஆத்மாவை விழிப்படையச் செய்யலாம். நம் இயல்புக்கு ஏற்ப உடலைச் சரிசெய்யும் திறன் இயல்பாகவே நம்மிடம் உள்ளது. இந்த உண்மை மூலம் வாழ்வில் அமைதியையும், ஆனந்தத்தையும் பெறச்செய்கின்றது.

இந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி எல்லோருக்கும் புரியவேண்டும். அவர்கள் மனதில் தெளிவாகப் பதியவேண்டும்.

 1. இயல்பார்ந்தவாழ்வியல்நெறிமுறைஎன்பவை எவை?

நம் வாழ்க்கையில் நாம் எந்தத் தொழில் செய்தாலும் எந்த வேலை பார்த்தாலும் எந்த நிலையிலிருந்தாலும் நமது இயல்புடன் இணைந்தே வாழக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்குத்தான் ஆத்மயோகப் பயிற்சியில் ஆத்ம சுத்தி அடைகின்றோம். அதைச் செய்யவில்லையென்றால் அந்த இயல்பார்ந்த உணர்வை நாம் பெற முடியாத தகுதியற்றவராக நம்மை மாற்றிவிடும். இயல்பார்ந்த அலைகள் நமக்கு முன் இருக்கும். அதை நாம் எடுக்கவில்லை என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.

தங்க நகை செய்கின்றோம். அதைச் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் தங்கத்தில் திராவகத்தை ஊற்றினால் தான் தங்கம் சுத்தமாகின்றது.

அதிலே அந்தத் திராவகத்தை ஊற்றினால் தானே அவ்வாறு ஆகும்.

1.ஆனால், தங்கத்தில் திராவகத்தை ஊற்றாமலே

2.அதிலுள்ள செம்பு பித்தளை, வெள்ளி எல்லாம் கரைந்து போய்விடும் என்று சொல்லிக் கொண்டு

3.நான் நிறையச் சக்தி பெற்றிருக்கின்றேன் என்றால் எப்படி முடியும்?

4.அது முடியாது.

அதைப் போன்றுதான் நம் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நமக்குள் வரும் கோபம், சலிப்பு, வேதனை, வெறுப்பு, ஆத்திரம், பயம் இதைப் போன்ற எத்தனையோ உணர்வுகளை நுகர நேர்கின்றது. அறிய நேர்கின்றது.

அது பெருகியபின் நல்ல குணங்களால் நல்ல அணுக்களால் உருவான நம் உறுப்புகள் செயலாக்கங்கள் குறையும். பின் உடல் நோயாகி மன நோயாகும். அத்தகையை தீமையான அணுக்கள் உருவாகாமல் தடுக்க வேண்டும் அல்லவா?. அப்படி உருவானாலும் அதைக் கரைத்துப் பிரிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா…?

சாமி செய்யுமா…! சாமியார் செய்வாரா…! ஜாதகம் காப்பாற்றுமா…! சிந்தித்துப் பாருங்கள். நாம் எதை எண்ணிச் சுவாசித்தோமோ அதை அணுவாக உருவாக்குவது நம் உயிரின் வேலை. “அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது”.

ஆகவே, எது எப்படி இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது அந்த  இயல்புணர்வின் பேரருளும் பேரொளியும் நாங்கள் பெறவேண்டும் ஈஸ்வரா! எங்கள் உடலில் உள்ள ஜீவான்மா ஜீவணுக்கள் பெறவேண்டும். ஈஸ்வரா! என்று உயிரை வேண்டி நாம் உள் புறமாகக் கொண்டுபோய் சுத்தப்படுத்திப் பழக வேண்டும். இல்லையென்றால் நமக்குள் அந்தத் தீமையின் விளைவு அதிகமாகிவிடும்.

இயல்பார்ந்த உணர்வுகளை ஒவ்வொரு நிமிடமும் நமக்குள் சேர்க்கும் பழக்கத்திற்கு வர வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் நம் இரத்தம் தூய்மை பெறும். உறுப்புகள் சீராக இயங்கும். மனபலம் கிடைக்கும். சிந்திக்கும் ஆற்றல் பெருகும். மகிழ்ந்து வாழ முடியும்.

பொது வாழ்வு வழிமுறைகளில் இருந்து வேறுபட்ட இயல்பார்ந்தவாழ்வியல் நெறிமுறை மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய ஆரோக்கியமுறை.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியத்தைஎவ்வாறு திரும்ப அடைவது?

நம் முன்னோர்கள் பல ஆண்டுகள், பல மனித ஆயுட்காலங்களைச் செலவழித்து வாழ்வியலில் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தை வடிவமைத்தனர். இப்போது அதனை மீட்டெடுக்க, நாமும் அவ்வாறு பல ஆண்டுகளைச் செலவு செய்ய முடியாது. ஆகவே, இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தின் வாழ்வியலைத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து, அதனைச் சிறிது சிறிதாக நம் வாழ்க்கையில் நடைமுறை படுத்துவதுதான் மிகவும் எளிமையான, சிறந்த தீர்வாக அமைய முடியும்.

இந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய ஆவணங்களும், நல்லபயிற்சிகளும் இருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்துடன் இருந்து அதை எப்படி பாதுகாக்கலாம் என்று எடுத்துச் சொல்லப் வேண்டும், எல்லாரும் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், இயற்கையோடு சேர்ந்து இயல்பாய் வாழப் பழகனும்? நாம் எப்படித்  திட்டமிட்டபடி ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பது? பழைய காலத்திலே மருத்துவரோ, மருந்துகளோ இல்லாத காலத்தில் மனிதர்கள் எப்படி இருந்தார்கள்? பல தலைமுறைகளாக மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள்? இந்த நவீன மருந்துகளாலும், வெளியிலிருந்து வரும் விஷயங்களாலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? இவை நவீன மருந்துகளாலேயே ஏற்பட்ட நிலைமை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குப் பதில் அந்த நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை உங்களுக்குத் தெரிய வருகிறபோது, அந்த நோய்க்கான காரணத்தோடும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்கிறீர்கள், தொடர்பு படுத்தப்படுகிறீர்கள். நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு என்று நாம் பேசுகிறபோது, என்ன இருக்கிறதோ ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும்போது, நோயிடம் நீங்கள் தோற்றுப் போகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இல்லை. நோய் குறித்த உண்மையான விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படுகிறபோது, அந்த நோய்க்கு என்ன காரணம் என்கிற விழிப்புணர்வும் ஏற்படும். உங்கள் உடம்பின் எந்த ஒரு பாகத்திற்கு நீங்கள் இயல்பார்ந்த ஆற்றலில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும், உடனே அங்கே செயல் தூண்டப்பட்டு சில விஷயங்கள் அங்கே நடக்கின்றன.

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் பெற எந்த வெளிப்புறக் கருவியும் தேவையில்லை. உடல்நலம் மற்றும் இருப்பு நம்முள்ளே இயல்பாக உள்ளன. மருத்துவத்துறையில் இந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் பிறப்புடன் தூண்டப்பட்டது. இதை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முயல்வதே சிறந்தது.

 உடலின் ஆரோக்கியம் நம்மிடமுள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றலைப் பொருத்து மாறுபடுகின்றது. உடலுக்கும், மனதுக்கும் சிறந்த ஆரோக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. இந்த ஆரோக்கியத்தை நம் உள்நிலையில் இருந்து தூண்டப்படும் போது அது, நமது சிந்தனை வழியில் அதன் மூல வடிவத்தைப் பெறும். இதில் விடுபட்ட இணைப்பு, எண்ணங்கள் மற்றும் சிந்தனை நம் சொந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தின் உருமாற்றமே உண்மையான ஒரே வழி.

 1. இயல்பார்ந்தஆரோக்கியத்தின்இரகசியம் என்ன?

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் என்பது வானத்திலிருந்து நம் மீது விழுவதில்லை. நமது உடல், நமக்குள்ளிருந்து வளர்வதுபோல, நமது ஆரோக்கியமும் நமக்குள்ளிருந்து வளரவேண்டும். அதற்கான உள்ளீடு பூமியிலிருந்து கிடைத்தாலும், இதன் எண்ணத்தை திரும்பத் திரும்ப நினைவுபடுத்தி அதன் நம்பிக்கையை மனதில் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

இந்த மேலாண்மையின் ஒரு பார்வை நமக்கு ஏற்ற ஆரோக்கியத்தை உருவாக்குகின்றது. நோய்களைப்பற்றிய விழிப்புணர்வு, ஊட்டச்சத்து, மூலிகை சிகிச்சை முறை, வர்ம முறைகள், ஒலி சிகிச்சை, இயற்கைசார்ந்த வாழ்வியல்முறை என்ற இவைகள் ஆரோக்கியத்தின் உச்சத்தை நேரடியாக ஏற்படுத்துகின்றன. இயல்பார்ந்த ஆற்றல் அணுகுமுறைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட முறைகளில் அறியப்படுவதன் மூலம் நமது எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு ஒரு நிலையான எதிர்காலத்தை அமைத்துத் தருகின்றது.

இயல்பார்ந்த ஆற்றல் மூலம் நோய்களை நீக்கும்படியான இணக்கமான சூழலின் போது, உடல் இயல்புணர்வின் இயல்பார்ந்த ஆற்றல் சூத்திரங்களையும் திரும்ப உரைப்பவை. இயல்பார்ந்த மருத்துவ முறையில் தன்னை இயற்கையுடன் இணைத்துக் கொள்ளச் செய்கின்றன. அதில்தான் மனித வாழ்க்கை ஒத்திசைவு நம்பிக்கையில் உள்ளது. இயற்கை ஒரு பாதுகாப்பு என்பது நோய்களுக்கு இராசயனத் தடுப்புக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாட்டில் உள்ளது. நோய் மற்றும் சுய தடுப்பு உள்ளார்ந்த பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் உள்ளன. இயல்பார்ந்த ஆற்றல் மூலம் நீக்குதல் பல நோய்களை அதன் இணக்கமான சூழலில் வெளியேற்றும்போது தன்னைக் குணப்படுத்திக் கொள்ள உடல் முயற்சிக்கும். நம்மிடமுள்ள இயல்புணர்வின் இயல்பார்ந்த ஆற்றல் பதிவுகள் மூலம் நமது நோய்களைக் களையும் முறையே இதன் மையமான அம்சமாகும். இதுவே, இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தின் இரகசியம் ஆகும்.

இயல்பார்ந்த ஆற்றலை மட்டுமே நாடும் பண்பு இயல்புணர்வுகளுக்கு வரவேண்டும். தாங்கள் இயல்பார்ந்த ஆற்றலின் வெளிப்பாடுதான் என்பதை உணரும் வரை அவைகளுக்கு இந்தப் பயிற்சியளிக்க வேண்டும்.

 1. பெருவாழ்வுவாழவழி என்ன?

எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்றன. ஆனால் மனிதன் ஆறயறிவுடன் படைக்கப்பட்டதின் காரணம் பெருவாழ்வு வாழ்வதற்கேயாகும். ஆரோக்கியம் என்பது நமக்குள்ளிருந்துதான் வளர வேண்டும். இந்த உடலை நாம் சற்று ஆழமாக உள்நோக்கிப் பார்த்தால், இந்த உடல் என்பது மனதை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறை என்று நன்றாகப் புரியும். இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்தின் சாராம்சமும் இந்த அடிப்படையிலேயே இருக்கிறது. உடலுக்கும் மனதிற்குமான தொடர்பு சரிவர இயங்கவில்லை என்றால், உள்ளிருந்து இயங்கும் இந்த சூட்சுமமான அமைப்புள்ள மருந்து வேலை செய்யாது. முழு அமைப்பையும் கவனிக்காமல், ஒரு அம்சம் மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தினால், அது சரியாக வேலை செய்யாது. ஒரு முழுமையான மருத்துவ முறை என்றால், இந்த உடல் மட்டுமே எல்லாம் என்று பார்க்காமல் இந்த வாழ்க்கையை முழுமையாகக் கவனிப்பது. அதில் நாம் வாழும் இந்த பூமி, நாம் உண்ணும் உணவு, என்ன சுவாசிக்கிறோம், என்ன அருந்துகிறோம் ஆகிய எல்லாமே அடங்கும். இயற்கை சார்ந்த இயல்பார்ந்த வாழ்வியல் துறைகளை விரிவாக மதிப்பீடு செய்து, நமது வாழ்விலும், நமது சமூகத்திலும் ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக விளங்கினால், மக்கள் பெருவாழ்வு வாழலாம்.

 இயல்பார்ந்த மருத்துவம் குறுக்கீடுகளை நீக்குகிறது. இது நரம்பு மண்டலம் வழியாக உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு இயல்பார்ந்த ஆற்றலிலும் தொடர்பு கொள்கின்றது. இதில், நம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவை ஒன்றிணைக்கின்றது.

இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் அடைய உண்மையான விருப்பமும், அர்ப்பணிப்பும் தேவை. நமது சமர்ப்பணம் எந்த அளவு பூரணமாக உள்ளது என்பதைப் பொறுத்துத்தான் எல்லாம் இருக்கிறது. உண்மையில் நம்மை நாம் இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களில் உறைந்துள்ள செயல்பாடுகள் தான் இதில் விடுபட்ட இணைப்பு, எண்ணங்கள் மற்றும் சிந்தனைகள் நம் சொந்த இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கின்றன. இயல்புணர்வின் பதியப்பட்டுள்ள குறிப்பு ஞாபகத்தில் வந்து ஞானஅடுக்குகளில் உறைந்துள்ள இயல்பார்ந்த ஆற்றல்களை அறிவதும், அதை ஏற்றுக் கொள்வதும்தான் பெருவாழ்வு வாழ்வதில்தான் பிறவி இரகசியம் ஒளிந்திருக்கிறது!.  

நம்மைப் பற்றி எடுத்துச் சொல்ல ஒரு விரிவான விழிப்புணர்வை உருவாக்க வேண்டியது அவசியமாகின்றது. ஆரோக்கியம் குறைவாக உள்ள மனம் ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருக்கும். அவர்களின் அனைத்து செயல்களும் இயற்கைக்கு எதிராக இருக்கின்றது. இதனால், அவர்களின் இயல்பார்ந்த ஆற்றல் தன்மை சிதைக்கப்படுகின்றது. இந்த சமுதாயத்தில் இயற்கையைப் பற்றிய இயல்பார்ந்த ஆற்றல் கருத்துக்களைக் கொண்டு விழிப்புணர்வை உண்டாக்க வேண்டும். ஆழ்மனக் கேள்விகளில், முழு கவனமும் இருக்க வேண்டும். நான் நமது என்ற சொந்த நேர்மறை இயல்புணர்வுநிலை பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால், நமது இயல்பார்ந்த ஆரோக்கியம் சிறப்பாக உள்ளது என்பதை அறிந்து உணரவேண்டும்.